Nowe orzecznictwo jeszcze w tym roku?

Blog człowieka króry mimo swej niepełnosprawności, jest aktywny i stara się żyć, pełnią życia.

Nowe orzecznictwo jeszcze w tym roku?

Nowy system orzekania o niepełnosprawności

Od dawna jest już zapowiadany nowy system orzekania o niepełnosprawności. Zmiany mają na celu uporządkowanie zasad kwalifikacji i dostosowanie form pomocy do stopnia niepełnosprawności.. Budzi to wiele obaw. Zmiany niosą za sobą ryzyko utraty lub obniżenia grupy. Ta zmiana natomiast niesie za sobą zmiany w świadczeniach i przysługujących ulgach.

Co wiemy o nowym systemie orzecznictwa?

Ministerstwo chce, aby nowe zmiany weszły w życie jeszcze w tym roku, oraz że prze dwa lata będzie okres przejściowy na nowe przepisy. Przede wszystkim orzeczenia mają być ujednolicone. Nie będzie już kilku różnych systemów orzekania w zależności od tego kto i w jakiej sprawie będzie orzekany. Nie będzie konieczności ponownego orzekania się, ale…, aby skorzystać z nowych przepisów (ulg, świadczeń, dodatków itp. Trzeba będzie mieć nowe orzeczenie.

Skąd obawy zwłaszcza rodziców dzieci i dorosłych niepełnosprawnych?

Klasyfikacja ICF która ma być podstawą wyjścia do nowego systemu orzekania. Dlaczego? Ponieważ ona dokładnie ocenia możliwości funkcjonowania człowieka. Określa jego potrzeby w edukacji w pracy czy samodzielnym życiu. Ocena według Klasyfikacji ICF określi też możliwość jakie ma człowiek. Obecny system jest pod tym względem bardzo nie dokładny. Najprostszym przykładem tego jest niezdolność do pracy. Osoby z tak zwanej pierwszej grupy – całkowicie nie zdolni do pracy i samodzielnej egzystencji. To też osoby, które mogą w warunkach szczególnych pracować. W tej grupie też są osoby z głębokiej niepełnosprawności, które dosłownie nic koło siebie nie zrobią. Oby dwie osoby mają prawo korzystać z podobnych świadczeń czy przywilejów. Jest to na pewno krzywdzące dla tej drugiej grupy.
Czy ktoś straci na nowym orzecznictwie? Niestety, a może właśnie stety.Przede wszystkim stracą Ci pierwsi którzy teraz mają pierwsze grupy a w coraz bardziej przystosowanym świecie żyją coraz łatwiej. Pracują, rozwijają się, prowadzą udane życie towarzyskie. Drugą grupą, która na tym straci na pewno, są osoby, które mają pozałatwiane grupy. Niestety znajomości i luki w systemie stworzyło z pewnością dość spore grono takich osób. Największa część z tych osób posiada dzisiejszą tak zwaną grupę lekką. Grupa ta potrzebna jest im tylko do łatwiejszego znalezienia pracy. Choć nie tak duże jak przy stopniu znacznym czy umiarkowanym, ale i na lekkim pracodawcy mają ulgi.

Korzyści system orzekania o niepełnosprawności?

Sprawniejsze i obiektywne określenie poziomu funkcjonowania ON za pomocą skali ICF pozwoli określić zakres niezbędnego wsparcia. Pozwoli na usprawnienie redystrybucji środków, na pomoc On wszak większe określenie możliwości i potrzeb to lepsze dopasowanie pomoc. Przy obecnych , niewystarczających ciągle nakładach na wsparcie ON, umożliwi wsparcie osób rzeczywiście potrzebujących z powodu najcięższych form niepełnosprawności.