Konieczna jest zmiana świadczeń dla osób z niepełnosprawnością ich opiekunów!

Blog człowieka króry mimo swej niepełnosprawności, jest aktywny i stara się żyć, pełnią życia.

Konieczna jest zmiana świadczeń dla osób z niepełnosprawnością ich opiekunów!

świadczeń dla osób z niepełnosprawnościąświadczeń dla osób z niepełnosprawnością

Od dłuższego czasu obserwujemy jak rząd co jakiś czas przyznaje nowe świadczenia. Stare są w dużej części waloryzowane co roku. Przykładami nowych świadczeń są choćby świadczenie pielęgnacyjne, 500+ dla osoby z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, czy też 13 renta/emerytura. Czy te świadczeń dla osób z niepełnosprawnością są za małe? Czy są dobrze rozdzielone?

Świadczenia dla osób z niepełnosprawnością są zbyt małe?

Ile wynoszą świadczenia? Dla wielu osób z niepełnosprawnością żyjących tylko że świadczeń takich jak renta socjalna oraz dodatek 500+, to faktycznie może być niska kwota. Trudno jest wyżyć za około 1700zł (mniej więcej taka kwota będzie tych świadczeń). Zwłaszcza osobie z niepełnosprawnością gdzie dochodzą różne koszty. W przypadku Świadczenia pielęgnacyjnego jest to kwota 2119 zł. W przypadku gdy świadczenie przysługuje na osobę dorosłą, to osoba dorosła również pobiera świadczenia o których pisałem kilka zdań wcześniej. Jeżeli świadczenie jest pobierane na dziecko (osobę niepełnoletnią), to przysługują dodatkowe świadczenia jak w przypadku pełnosprawnych dzieci. Czyli chociażby jest to 500+ na każde dziecko.

Świadczenia dla niepełnosprawnych jaki to jest koszt dla całego Państwa?

Spójrzmy na problem świadczeń spojrzeć też z perspektywy całego Państwa. Koszt wypłacania świadczenia pielęgnacyjnego licząc iż w 2019r. Świadczenie pobierało 142,7 tysięcy osób to daje nam około 312 milionów złotych miesięcznie rocznie około 4 mld

Koszt 500+ dla osób z orzeczeniem o niesamodzielności to około 3 mld zł

13 emerytura/ renta to koszt dla budżetu państwa na ponad 10 mld złotych.

To tylko koszt przykładowych świadczeń. Których jest znacznie więcej.

Czy świadczenia mogły być wyższe?

Jasne że tak! Jak pokazałem w wyliczeniu wyżej koszt dla budżetu Państwa to tak naprawdę kwota razy ilość osób która pobiera świadczenie. Im więcej osób pobiera świadczenie tym większy jest koszt dla nas wszystkich – podatników.

Najwięcej emocji budzi zakaz na świadczeniu pielęgnacyjnym.

Jak już wyżej pisałem świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest dla osób opiekujących się osobą z niepełnosprawnością, pod warunkiem rezygnacji z pracy. Część jednak opiekunów jednak uważa iż taki zakaz pracy nie powinien obowiązywać. Powoływany jest często przykład renty socjalnej. Osoby z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy podejmują pracę zarobkową. Mają jednak przy tym limity dochodów pisałem o tym w artykule:  Pozytywne zmiany w rentach socjalnych? pamiętajmy także iż renta socjalna jest nieco ponad połową świadczenia pielęgnacyjnego.

Czy można inaczej rozdzielać świadczenia dla osób z niepełnosprawnością?

Zdecydowanie tak! Fakt tego ile opiekunów chce pracować na świadczeniu pielęgnacyjnym pokazuje ilu z nich nie musi się zajmować 24/h na dobę niepełnosprawną osoba! Czy Świadczenia nawet i wyższe nie powinny trafić do najbardziej potrzebujących? Czy 500+ dla niesamodzielnych, naprawdę trafia do osób niesamodzielnych?

Osobiście uważam iż, rozmowę o świadczeniach i ich wysokości powinniśmy prowadzić po reformie orzecznictwa. Zweryfikujmy najpierw kto potrzebuje tego świadczenia ponieważ bez niego sobie nie poradzi. Sprawdźmy komu potrzebna pomoc w mniejszym stopniu, a kto potrzebuje pomocy choćby w podjęciu pracy. Dużo osób boi się zmiany systemu orzekania ale tak naprawdę jest to niezbędne. Dzisiejsze orzecznictwo nie daje nam żadnej odpowiedzi ta temat potrzeb osoby przekątnej.